The Leadership Academy

The POP Youth Leadership Training Centre was built as a much needed extension to the established POP programme. ​

The centre was built in 2014 with generous funding from Lotteries Control Board and the Department of Rural Development and Land Reform. This centre offers post-matric training courses that assist school leavers (18-25 years) prepare for life, work or tertiary education, with a heavy emphasis on Leadership and giving back to their own communities.

The course content includes:

 • Basic business skills and preparation for the work place;
 • Computer and internet training including social media;
 • Personal development modules including, problem solving, conflict resolution, teamwork and youth leadership;
 • Opportunities to build language and communication skills, resilience, confidence and self- esteem;
 • Community development and service;
 • Creative opportunities for expression in art, drama, music;
 • Exposure to environmental “green” initiatives, such as Permaculture training and recycling;
 • Health and wellness: including hiking, boot-camp, yoga, cooking and nutrition.
 • Management skills and training: The participants will learn the basics of running a POP Centre. The will be given the opportunity to volunteer and possibly apply for positions which may become available.
 • Training of young people in their communities teaching them to run holiday programmes and find creative solutions for the lack of resources their community may face.

Right now the concept of unemployment is not the BIGGEST challenge, because job opportunities just don’t exist. What we aim to do is arm our young leaders with a bag of tricks that they can use to help them A: have the confidence when competing in the job market; B: offer them skills and access to resources that can help them study further; but C: above all we want to teach them how to survivelive self sustainably while they taking the steps to grow their capacity and become young economically contributing, social conscious future leaders in our communities.

The Bridge – 3 maande Leierskap Kursus

Gedurende hierdie 3 maande word ons jongmense(tussen die ouderdom 18 tot 25 jaar) toegerus met die nodige leierskap vaardighede om n goeie bydrae in hul gemeenskappe of elders(na die kursus) te gaan maak.
Die kursus le n sterk fondasie by studente om na die kursus hulle eie besluite te kan neem om te bepaal wat PRESIES hulle na die kursus wil aanpak met hulle lewens(verder studeer, eie besigheid begin, voltyds gaan werk, by gemeenskapswerk betrokke te raak)

Van die temas en aktiwiteite wat aangebied word:

 • Ontdek die leier in myself
 • Spanwerk (Hindernis Baan)
 • Hoe om konflik te hanteer
 • Positiewe waardes
 • Ontdek meer van my kultuur/herkoms
 • Beroepsvoorligting: Departement van Arbeid plaas studente se name op hul databasis as werksoekers
 • Basiese rekenaarvaardighede
 • 1-maand “Job shadowing” waar student praktiese werksondervinding kan opdoen
 • Hoe om jou eie besigheid te begin(Weskus Distriks Munisipaliteit)
 • Praktiese take wat student help om presies te weet wat hy of sy gaan doen na die kursus (ECO centres)
 • Aanlegtoets deur Weskus Kollege (om te bepaal of student by Weskus Kollege of ander tersiere instansies kan gaan studeer)
 • Besoeke aan Boland Kollege, Hugenote Kollege, CPUT Wellington Kampus vir verdere studies
 • Voorbereiding vir ‘n onderhoud (interview) situasie

Neem ASB kennis: Goedgedacht is nie verantwoordelik om studente van n werk te verskaf nie. Die kursus rus die jongmens toe met al die nodige kennis en vaardighede om self n sukses van sy/haar toekoms te maak, bv.

 • Self aansoek te doen by opleiding instansies om verder te studeer
 • Self aansoek te doen vir beurse om verder te studeer
 • Self aansoek te doen vir werksgeleenthede
 • Aansoek te doen vir geleentheid by n POP sentrum om as vrywilliger diens te doen
 • Self die proses verder te neem om n eie besigheid te begin.